Zdrowie shiba inu – czyli co należy badać i o co dbać!!!

Zdrowie shiba inu – czyli co należy badać i o co dbać!!!  Common Shiba Inu Health Problems.

Jak wygląda zdrowie shiba inu ?

Shiba ogólnie uchodzi za psa zdrowego i wytrzymałego, ale jak każdy rasowy pies jest obciążona pewnymi schorzeniami, o których trzeba pamiętać i starać się dbać albo o ich wyeliminowanie z hodowli, albo o odpowiednio wczesne zdiagnozowanie i zadbanie o naszego psa, byśmy mogli się nim cieszyć przez wiele lat.

Znalazłam artykuł – tradycyjnie w języku angielskim, poniżej wklejam jego treść.

W skrócie jak wygląda zdrowie shiba inu  – mamy do czynienia głównie z:

 1. CHOROBY OCZU, a zdrowie shiba inu

  – problemami oczu PRA, katarakta – warto zadbać o badanie ich i potwierdzenie certyfikatem u jednego ze specjalistów oczu psich w Polsce, że nasz psiak ma je zdrowe i nie jest nosicielem złego genu.
 2. DYSPLAZJA, a zdrowie shiba inu

  – tu druga kwestia biodra, rzepki i kolana – mały pies, a jednak jest rasą narażoną szczególnie na te schorzenia – dlatego w tym wypadku warto przed zakupem pytać, czy oboje rodzice są przebadani w tym kierunku i czy posiadają odpowiednie dozwolone wyniki.
 3. TARCZYCA, a zdrowie shiba inu

  – jedna z istotnych chorób, ukryta, czyhająca za rogiem by dopaść naszego psa. Psy często początkowo nie wykazują objawów chorobowych, Choroba może być utajona do 4 roku życia. Z tego względu bezwzględnie należy raz w roku zrobić badanie krwi z PEŁNYM ZAKRESEM tarczycy Jeśli nasz pies na nią zachoruje, możemy spokojnie zadbać o niego by całe jego życie upłynęło w dobrym zdrowiu.  Pierwsze i jedne z wielu objawów to przede wszystkim: objawy neurologiczne, drgawki, trzęsąca się bez powodu głowa, oczopląs, dziwne zachowania psa, utrata chęci zabawy, szukanie ciepłych miejsc, czasem problemy z trawieniem, u psów hodowlanych spadek jakości plemników i rozrodu. Diagnoza stawiana na podstawie wyników badań na hormony tarczycy – całe spektrum. Leczenie, a właściwie to utrzymanie psa w dobrej kondycji, bo wyleczyć się tego nie da – całe życie podawanie w postaci tabletki hormonu uzupełniającego jego braki w organizmie.
 4. ALERGIE, a zdrowie shiba inu

  – jak wszędzie i w każdej rasie, upierdliwe, ciężkie do zdiagnozowania i leczenia.
 5. GM1 Gangliosidosis, a zdrowie shiba inu

  Objawy kliniczne gangliozydozy GM1 obejmują utratę wzroku, trudności w chodzeniu, utratę równowagi, drżenie głowy, senność i utratę wagi. Pacjenci dotknięci chorobą wykazują oznaki choroby neurologicznej w wieku około 5 do 6 miesięcy, a stan jest progresywny i śmiertelny w wieku około 15 miesięcy. Chociaż choroba jest uważana za rzadką i sporadyczną, mogą to być nie zgłoszone przypadki ze względu na krótki czas życia chorych psów i trudności w ostatecznym rozpoznaniu choroby. Blikozydoza GM1 jest dziedziczona u psów Shiba Inu w sposób autosomalny recesywny. Oznacza to, że psy muszą odziedziczyć dwie kopie zmutowanego genu (po jednym od każdego z rodziców), aby rozwinąć chorobę. Psy, które odziedziczyły pojedynczą kopię zmutowanego genu, od jednego rodzica, nie są dotknięte chorobą, ale są nosicielami i mogły mieć potomstwo, jeśli zostały wyhodowane z innym nosicielem. Gangliozydoza jest klinicznie scharakteryzowana przez dyskretne drżenie głowy i kończyn oraz brak koordynacji ruchów (dysmetria). Inne objawy kliniczne to ataksja (osłabienie), zmniejszone odruchy postawy i usztywniony chód. Torbiele ślinianek i utrata wzroku z powodu zmętnienia rogówki są również związane z gangliozydozą GM1 u psów rasy Shiba Inu. Postępująca kumulacja gangliozydu GM1 w ośrodkowym układzie nerwowym i płynie mózgowo-rdzeniowym ostatecznie kończy się śmiercią psów w młodym wieku.
  W przypadku tej choroby wykonujemy testy DNA dostępne  w laboratorium  http://www.mydogdna.com/  psom używanym do hodowli wykluczające nosicielstwo.

Shiba Inus are one of the oldest dog breeds known to man. First bred as hunting dogs for the indigenous people of Japan, the Shiba Inu is a hardy, agile dog known for its independent spirit and stubborn demeanor. Since the Shiba is one of few ancient breeds still in existence, there is higher impetus for breeders to maintain the health of this majestic breed. As such, Shiba Inus are relatively healthy, with an average lifespan of 12-15 years, yet are prone to sometimes serious health problems.

Ocular Disorders
Due to the Shiba Inu’s characteristically slanted eyes, they tend to suffer from a number of serious eye problems. The most common eye disease is cataracts, which can lead to blindness if it appears before two years of age.   Shibas also are at high-risk for progressive retinal atrophy (PRA), which can cause slow degradation of vision throughout the dog’s life. Recently, veterinarians have observed a correlation between Shiba Inus and glaucoma, a disease that is caused by abnormal pressure levels triggered by fluid build up behind the ocular tissue. Entropian is another common problem, in which the eyelid points inward, causing the eyelashes to rub the eye’s surface. This can cause corneal ulcers or erosion. Having a veterinarian regularly monitor your Shiba Inu’s eye health and vision is highly recommended. Should your Shiba have an incurable eye disorder, rest assured that many dogs can lead a high-quality life, even if blind.

Bone and Joint Disorders
An alarmingly common disorder in Shiba Inus is patellar luxation (dislocation of the knee cap), which can affect up to 10% of the breed. They are also prone to hip and elbow dysplasia, which is caused by small deformities in the joints. This condition can be painful and lead to arthritis. Typically, Shiba Inus that reach two years of age without any indication of bone or joint issues are considered low-risk. Keeping your Shiba active and at a healthy weight can mitigate the effects of both patellar luxation and joint dysplasias.

Glandular Disorders
Occasionally, genetic defects can cause serious problems in Shiba Inus. Common gland disorders include hyperadrenalism and Addison’s disease. These ailments affect the adrenal gland, causing either too much, or too little, production of important hormones. Another common glandular disease is hypothyroidism, in which the thyroid gland under-produces the thyroid hormone.  Symptoms to look for include change of appetite, a drastic increase or decrease in weight, loss of hair, lethargy, and gastrointestinal distress. Glandular disorders can typically be controlled with medication and exercise.

Less Serious Disorders
Minor problems Shiba Inus encounter are skin and food allergies. Common triggers for allergies include pollen, dust, and dander from other pets. These allergies manifest as itchy skin, increased shedding, bacterial skin infections (pyoderma), and “hot spots.” Dietary allergies can be more serious and difficult to diagnose, and typically result as a reaction to wheat or grain ingredients found in dry dog foods. Diarrhea, vomiting, and loss of appetite are all common symptoms of food allergies.